ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรมและกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๗ และชั้น ๘ เพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรมและกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๗ และชั้น ๘ เพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.พ. 2564

998 view

เอกสารประกอบ