ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนท่อเมนดับเพลิงรั่วซึมบริเวณห้องเครื่องจักรกล อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนท่อเมนดับเพลิงรั่วซึมบริเวณห้องเครื่องจักรกล อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2566

| 37 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนท่อเมนดับเพลิง.pdf