ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาอาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาอาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ส.ค. 2565

| 12 view

เอกสารประกอบ

FXDCE994589468_013633.pdf