ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับใช้ในราชการฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับใช้ในราชการฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2565

| 803 view

เอกสารประกอบ

FXDCE994584FC6_010003.pdf