ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับห้องเช่าเทคนิค อาคารกรมการกงสุล เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับห้องเช่าเทคนิค อาคารกรมการกงสุล เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2566

| 367 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องช่างเทคนิค.pdf