ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำหรับรองรับให้บริการระบบ e-Server ของกรมการกงสุล จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำหรับรองรับให้บริการระบบ e-Server ของกรมการกงสุล จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2566

| 335 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์.pdf