ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2566

| 388 view

เอกสารประกอบ

ไตรมาส_4_ประจำปีงบประมาณ_2566.pdf