ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ม.ค. 2567

| 396 view

เอกสารประกอบ

ไตรมาส_1_ประจำปีงบประมาณ_2567.pdf