ประกาศปิดให้บริการวันสงกรานต์ 2567

ประกาศปิดให้บริการวันสงกรานต์ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2567

| 1,332 view

ประกาศกรมการกงสุล
สำนักงานหนังสือเดินทาง ฯ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ทุกแห่ง
ปิดให้บริการวันสงกรานต์
วันที่ 12-16 เมษายน 2567

  หยุดสงกรานต์67