ประกาศการลดจำนวนช่องรับคำร้อง ณ กรมการกงสุลและ สนง. สัญชาติฯ MRT คลองเตย

ประกาศการลดจำนวนช่องรับคำร้อง ณ กรมการกงสุลและ สนง. สัญชาติฯ MRT คลองเตย

20 เม.ย. 2564

391 view
📢 ประกาศกรมการกงสุล : งานสัญชาติและนิติกรณ์
 
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย มีความจำเป็นต้องลดจำนวนช่องรับคำร้อง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ค่ะ
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ นะคะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ