ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ปรับเวลาให้บริการ

ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ปรับเวลาให้บริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 1,789 view
ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

ปรับเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย

📍 ปรับเวลาให้บริการเป็น 08.30 - 15.30 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
----------------------------
 
Service time from 22nd November 2022

The Legalization Division, Department of Consular Affairs and the MRT Khlong Toei Legalization Office
will be opened for legalization services from 08.30 - 15.30 hrs., Mondays to Fridays (except public holidays).
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ