ประกาศกรมการกงสุล เรื่่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

ประกาศกรมการกงสุล เรื่่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 2,045 view

 ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร และพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว กองสัญชาติฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ทั้งนี้ รายละเอียดในการสอบตามประกาศทีแนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง_v.2.pdf