ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

9 ส.ค. 2564

883 view

               กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติ และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฏตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

               ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์บนโปรแกรม ZOOM ตาม Meeting ID: 407 910 3218 ในวันและเวลาดังกล่าว 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ.pdf