ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

12 ส.ค. 2564

1,895 view

               กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ.pdf