ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองฯ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองฯ

28 ต.ค. 2564

920 view

        กองคุ้มครองฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองฯ ดังแนบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 - 3 ของตำแหน่งพนักงานสนับสนุนภารกิจศูนย์ Task Force COVID-19 มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานที่กองคุ้มครองฯ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 7 ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 โดยหากไม่มารายงานตัว ในวัน-เวลาดังกล่าว กรมการกงสุลจะทำการเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไป เพื่อจัดจ้างแทน 

*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_ประจำกองคุ้มครองฯ.pdf