ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

31 ก.ค. 2564

5,341 view

          กรมการกงสุลมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฯ และส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protectthai0302@mfa.mail.go.th หรือทางไปรษณีย์ไปที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซอง "พนักงานจ้างเหมาบริการ"

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย.pdf
ใบสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย.pdf
ใบสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย.doc