ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2565

| 3,720 view

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

          ด้วยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          1.1 พนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร                                             จำนวน 4 อัตรา

          1.2 พนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                            จำนวน 2 อัตรา

          ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศรับสมัครฯ (เอกสารแนบ 1) และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 – 17 สิงหาคม 2565 โดยส่งใบสมัคร (เอกสารแนบ 2) และหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา_ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์_กรมการกงสุล.pdf
ใบสมัครสอบตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ_(ภาษาอังกฤษ).doc
ใบสมัครสอบ_ตำแหน่งพนักงานตวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร.doc