ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ม.ค. 2566

| 1,931 view

 ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

                        

          ด้วยกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง  เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยงานนิติกร จำนวน 2 อัตรา

1.2 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน


กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม –  3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consular.go.th

   
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 
โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33422, 33405 (ในวันและเวลาราชการ)

                  

เอกสารประกอบ

ประกาศฯ_รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ใบสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_1.doc