ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร

15 ก.ค. 2564

7,704 view

กรมการกงสุลมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และ/หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 ก.ค. 2564 รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครงาน และแบบฟอร์มรับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมา

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแห.pdf
แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำ.pdf