ประกาศกรมการกงสุล เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 2,307 view

    ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์  ในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร จำนวน 4 อัตรา และพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา กำหนดปิดรับสมัครวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นั้น

    กองสัญชาติฯ กรมการกงสุลขอขยายระยะเวลากำหนดการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครออกไปจนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร.pdf