วันและเวลาเปิดให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

วันและเวลาเปิดให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

16 ก.ค. 2564

2,394 view

ประกาศกรมการกงสุล: วันและเวลาเปิดให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ