วันและเวลาเปิดให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

วันและเวลาเปิดให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,252 view

ประกาศกรมการกงสุล: วันและเวลาเปิดให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ