ประกาศกรมการกงสุล: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค) และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางใหญ่ (เซ็นทรัลฯ เวสต์เกต) ปรับเวลาทำการเป็น 12.00 น. - 18.00 น.

ประกาศกรมการกงสุล: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค) และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางใหญ่ (เซ็นทรัลฯ เวสต์เกต) ปรับเวลาทำการเป็น 12.00 น. - 18.00 น.

11 มิ.ย. 2564

25 view

📢 ประกาศกรมการกงสุล: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค) และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางใหญ่ (เซ็นทรัลฯ เวสต์เกต) ปรับเวลาทำการเป็น 12.00 น. - 18.00 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ