ประกาศกรมการกงสุล รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 1,484 view

                                                                   ประกาศกรมการกงสุล
                                                    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
                                                                   เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 
                                                                           หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

       ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 16 กันยายน 2565 สำหรับตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ และหน่วยงานภายใต้สังกัดนั้น

       บัดนี้ การทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว กองสัญชาติฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_พนง.จ้างเหมาบริการ.pdf