ประกาศกรมการกงสุล : กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลขอปรับเวลาในการยื่น-รับ เอกสาร

ประกาศกรมการกงสุล : กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลขอปรับเวลาในการยื่น-รับ เอกสาร

30 ก.ย. 2563

2,742 view

ประกาศกรมการกงสุล : กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล อยู่ในช่วงพัฒนาระบบงานรับรองนิติกรณ์เอกสาร จึงขอปรับเวลาในการยื่น-รับ เอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 📑💢

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ