ทูตฝรั่งเศสและคณะเข้าเยี่ยมชมการให้บริการหนังสือเดินทาง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน

ทูตฝรั่งเศสและคณะเข้าเยี่ยมชมการให้บริการหนังสือเดินทาง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 1,457 view
ทูตฝรั่งเศสและคณะเข้าเยี่ยมชมการให้บริการหนังสือเดินทาง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน

       เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 นาย Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส พร้อมด้วยทีมงานสถานทูตฝรั่งเศส จากฝ่ายกงสุล เศรษฐกิจ และผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน ณ ศูนย์การค้า MBK Center โดยมี นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ ผอ. กองหนังสือเดินทางและทีม พร้อมทั้งผู้แทนบริษัท ทาเลส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง เข้าร่วมบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและการให้บริการหนังสือเดินทางของไทย

       ท่านทูตฝรั่งเศสให้ความสนใจรับชมการสาธิตการใช้งานเครื่องบริการทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (Kiosk) และชื่นชมนวัตกรรมดังกล่าวว่ามีความก้าวหน้าและทันสมัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชน

       นอกจากนี้ ท่านทูตฝรั่งเศสยังแสดงถึงความประทับใจในการบริการหนังสือเดินทางของไทยที่มีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสามารถบริการส่งหนังสือเดินทางแก่ผู้ร้องได้ภายในวันเดียวกัน (แบบด่วน) และ 3-5 วัน (แบบธรรมดา) โดยถือเป็นระยะเวลาที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงมากกว่าหลายๆ ประเทศในโลก
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ