"ทำพาสปอร์ต" ในงานกาชาด ประจำปี 2565

"ทำพาสปอร์ต" ในงานกาชาด ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

| 4,887 view
"ทำพาสปอร์ต" ในงานกาชาด ประจำปี 2565
ได้ที่ซุ้มกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 20.00 น.
ณ บริเวณประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระราม 4

*
ให้บริการ 70 คิว/วัน (เปิด 2 บูธ)
สแกน QR Code ดูเอกสารทำพาสปอร์ตได้เลยค่ะ!!
แล้วพบกันนะคะ...
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ