เปิดแล้ว!! ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้แล้ว @เซ็นทรัล เวสต์เกต

เปิดแล้ว!! ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้แล้ว @เซ็นทรัล เวสต์เกต

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ส.ค. 2565

| 185,293 view
เปิดแล้ว! ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้แล้ว @เซ็นทรัล เวสต์เกต

เปิดให้บริการเวลา 10:00 - 18:00 น.
ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่

เริ่ม 20 สิงหาคม 2565 นี้ !!

              หมายเหตุ
              - วันเสาร์งดให้บริการทำหนังสือเดินทางทูต/ราชการและงดให้บริการเล่มด่วน
              - วันเสาร์รับ walk-in แล้วจองคิวออนไลน์ จำกัด 500 คิว/วัน
              - เครื่อง kiosk ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีหนังสือเดินทางแล้ว
                โดยนำเล่มเดิมมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ