ช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับคนไทยในตุรกี

ช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับคนไทยในตุรกี

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.พ. 2566

| 897 view

🚨 ช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับคนไทยในตุรกี 🚨

คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกี สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

+90 533 641 5698 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
Facebook: Royal Thai Embassy, Ankara

2. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ (กรมการกงสุล)

02 572 8442 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

3. หมายเลขฉุกเฉิน (กรมการกงสุล) สำหรับการติดตามให้ความช่วยเหลือคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย

096-165-7120
096-352-9015
096-352-0513

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงเปิดทำการตามปกติ แต่ปิดบริการด้านกงสุลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถติดต่อตามช่องทางข้างต้น 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ