จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,770 view

       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ได้จัดการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะในสำนักงานฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนาเกี่ยวกับการบริการทาหนังสือเดินทาง และการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รวมไปถึงงานกงสุล เพื่อประชาชน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ