ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : คําแนะนําสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่า (เบอร์รี่) ในฟินแลนด์

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : คําแนะนําสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่า (เบอร์รี่) ในฟินแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2565

| 324 view

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 3 พฤศจิกายน 2565

คําแนะนําสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่า (เบอร์รี่) ในฟินแลนด์ 🇫🇮

🔴 ควรศึกษาข้อมูลการเดินทางไปทำงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เช่น ข้อมูลนายจ้างหรือบริษัท เงื่อนไขและสภาพการทำงาน ข้อกฎหมายและการคุ้มครอง สิทธิแรงงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายการเก็บผลไม้ป่าของฟินแลนด์ยังไม่คุ้มครองแรงงานที่ไม่มีสัญญาจ้าง


🔴 ความเสี่ยงที่พึงระวัง เช่น ถูกบังคับใช้แรงงานเกินเวลา เบอร์รี่อาจมีจำนวนน้อย ทำให้รายได้มีความไม่แน่นอนและสภาพการทำงานอาจมีความยากลำบาก


🔴 กรณีที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำและคำปรึกษาได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 หรือ โทรสายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


🔴 กรณีที่ประสบปัญหาระหว่างการเดินทางไปทำงาน อาทิ การถูกบังคับใช้แรงงาน เงื่อนไขการทำงานไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาจ้างงาน หรือได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ สามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ:
📞 : +358-50-387-6207
📨 : [email protected]

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ