คำแปล - ด้านสาธารณสุข

คำแปล - ด้านสาธารณสุข

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 23,069 view
โรคและสาเหตุการตายต่างๆ

Diseases and Other Causes of Death

 

การขาดอากาศหายใจ/
การหยุดหายใจ/ การหายใจไม่ออก
asphyxiation/ suffocation
ช็อกเหตุหัวใจ
(ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว)
cardiogenic shock/ cardiac shock
ภาวะไตล้มเหลว renal failure
ภาวะไตวาย renal failure
ภาวะเลือดเป็นพิษ/
ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ
septicemia
ภาวะหัวใจล้มเหลว heart failure/ cardiac failure
ภาวะหัวใจวาย heart failure/ cardiac failure
มะเร็งกระจายทั่ว carcinomatosis
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง aids
โรคมะเร็งในตับ liver cancer disease
โรคหลอดเลือดสมอง stroke
โรคหัวใจ cardiopathy
สมองขาดเลือด ischemic stroke
เส้นเลือดในสมองแตก hemorrhagic stroke
เลือดคั่งในสมอง - cerebral haemorrhage
- brain Haemorrhage
- or brain hemorrhage
โรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง Gallbladder Cancer
โรคปอดบวม Pneumonia
โรคชราภาพ Senility
โรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร Hemorrhagic Gastritis
โรคเส้นเลือดในสมองตีบ Brain Infarction
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน Cardiac Arrest
ตับอักเสบเรื้อรัง Chronic Hepatitis
ติดเชื้อในปอด Lung Infection
   
   
ที่มา: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php.]

เอกสารประกอบ

ด้านสาธารณสุข.xls