ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : คำแนะนำคนไทยก่อนเดินทางไป..กาตาร์

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : คำแนะนำคนไทยก่อนเดินทางไป..กาตาร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2565

| 186 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 9 พฤศจิกายน 2565

คำแนะนำคนไทยก่อนเดินทางไป..กาตาร์ 🇧🇭
 
      ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2565 ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ากาตาร์จะต้องมีบัตร Hayya ซึ่งจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า  ได้ที่ : hayya.qatar2022.qa (ยกเว้นผู้มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทํางานในกาตาร์)

     ไม่ต้องแสดงหลักฐานการตรวจโควิดหรือเอกสารวัคซีน

      กาตาร์เป็นประเทศมุสลิม มีกฎระเบียบและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาที่เคร่งครัด ผู้ที่จะเดินทางไปกาตาร์ ต้องศึกษากฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆก่อนเดินทาง และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด ซึ่งอาจมีบทลงโทษรุนแรง อาทิ งดการนำเข้าหมูหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของหมู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดหรือยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติด การแต่งกายสุภาพ การแสดงออกต่อสตรีอย่างเหมาะสมในที่สาธารณะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ฯลฯ
     
     หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ทะเลาะวิวาทหรือเหตุรุนแรง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมาก รวมทั้งเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าและเอกสารการเดินทางให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

     หากประสบเหตุตกทุกข์ได้ยาก หรือได้รับความเดือดร้อน และต้องการขอรับความช่วยเหลืออื่น ๆ
สามารถติดต่อได้ที่ :
📍 Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา : +974 5557 8760 หรือ +974 3380 9062
📍 Facebook Royal Thai Embassy Doha : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ