คำนำหน้านาม

คำนำหน้านาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 58,454 view
คำนำหน้านาม

Name Title

 

นางสาว Miss
นาง Mrs.
นาย Mr.
เด็กหญิง Miss
เด็กชาย Master
พระสงฆ์ Buddhist Monk
บาทหลวง Rev.
หม่อมหลวง Mom Luang (M.L.)
หม่อมราชวงศ์ Mom Rajawong (M.R.)
หม่อมเจ้า Mom Chao (M.C.)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (กิตติคุณ) Emeritus Professor
ศาสตราจารย์ Professor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Assistant Professor
รองศาสตราจารย์ Associate Professor

เอกสารประกอบ

คำนำหน้านาม.xls