กรมการกงสุลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล

กรมการกงสุลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2565

| 938 view

  กรมการกงสุลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล

    เมื่อวันนี้ (4 มีนาคม 2565) นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล กราบนิมนต์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และคณะสงฆ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล ณ กรมการกงสุล เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล รวมถึงประชาชนที่มารับบริการในช่วงเวลาดังกล่าวเข้าร่วมในพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ