ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดฝาผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดฝาผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

37 view

เอกสารประกอบ