ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ขนของอาคารกรมการกงสุล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ขนของอาคารกรมการกงสุล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

40 view

เอกสารประกอบ