ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

34 view

เอกสารประกอบ

ซื้อหมึกพิมพ์_เชียงใหม่.pdf