ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

40 view

เอกสารประกอบ