ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

94 view

เอกสารประกอบ

ซื้อ_ครภ_สัญชาติ_ภูเก็ต.pdf