ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2565

28 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_รปภ_เมืองพัทยา.pdf