ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

37 view

เอกสารประกอบ

ซ่อมแซมแอร์_สงขลา.pdf