ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อพัดลมไอเย็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อพัดลมไอเย็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

37 view

เอกสารประกอบ

ซื้อพัดลมไอเย็น_เชียงใหม่.pdf