ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าสถานที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารทางราชการ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าสถานที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารทางราชการ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 515 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_เช่าที่_ภูเก็ต.pdf