ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดรับแขกสำหรับห้องรับรองสำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดรับแขกสำหรับห้องรับรองสำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

55 view

เอกสารประกอบ

ซื้อชุดโซฟา_นครสวรรค์.pdf