ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 929 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_รปภ_จันทบุรี.pdf