ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2565

29 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_รปภ_สงขลา.pdf