ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 748 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_รปภ_สงขลา.pdf