ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2565

25 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_แม่บ้าน_สุราษฎร์ธานี.pdf