ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,009 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_แม่บ้าน_สุราษฎร์ธานี.pdf