ข้อควรรู้ก่อนไปทำงานในต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อควรรู้ก่อนไปทำงานในต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 ก.พ. 2564

4,177 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : ข้อควรรู้ก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ