ของขวัญปีใหม่ 2566 จากกระทรวงการต่างประเทศ

ของขวัญปีใหม่ 2566 จากกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ธ.ค. 2565

| 60,760 view
🎁 ของขวัญปีใหม่ 2566 จากกระทรวงการต่างประเทศ 🎁
 
1) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)
📍“ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่
 
📌 สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
📌 ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเอง และเอกสารนั้นแปลเพื่อทำนิติกรณ์เอกสารเท่านั้น‼️
 
2) บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)
📍"ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
 
📌 บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
📌 บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

3) #พาสปอร์ตทันใจ ทำเช้า ได้บ่าย ‼️ 
ไม่ต้องเสียค่าเล่มด่วน จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมปกติ
📍จำนวน 100 คิว/วัน/ทั่วประเทศ (จองคิวออนไลน์ และ Walk - in)
 
🔶 หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
🔶 หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)
 
📌 ยื่นคำร้องก่อน "เวลา 11.30 น." ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง‼️
📌 รอรับเล่มภายในวันเดียวกัน "เวลา 14.30 - 16.30 น." ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แห่งเดียว‼️
 
“มอบความสุขระหว่างวันที่ 3 - 13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์)”
 
4) ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี
📍เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK Center ชั้น 5 โซน A)
และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (Central West Gate ชั้น G โซนสีเขียว)
 
📌จองคิวออนไลน์ที่ https://www.qpassport.in.th/#/landing
📌ดูเอกสารทำพาสปอร์ตที่ https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/doc4passport
 
มีเครื่อง kiosk บริการที่ 2 สาขานี้ด้วยนะ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเคยมีพาสปอร์ตแล้ว)

หมายเหตุ :
* เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
* ปิดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว
* เสาร์-อาทิตย์ งดบริการทำหนังสือเดินทางทูต/ราชการ/ฮัจญ์/พระภิกษุ/เล่มด่วน
* MBK รับ 1,500 คิว/วัน และ Central West Gate รับ 800 คิว/วัน (ทั้งจองคิวออนไลน์และ walk in)
 
5) ของขวัญประจำเดือน มกราคม 2566 “กรมการกงสุลสัญจร” ทำพาสปอร์ตที่ จ. สกลนคร
📍 26 - 30 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลสกลนคร
 
📌 ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป : เตรียมบัตรประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
📌 ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี : บิดาและมารดาจะต้องมาด้วย
 
โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/doc4passport

หมายเหตุ :
*ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต/ราชการ/ฮัจญ์/พระภิกษุ)
*ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
*ส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) โดยมีค่าบริการ 40 บาท (ใช้เวลา 3-5 วันทำการ)
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ