ของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงการต่างประเทศ

ของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 46,963 view
ของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงการต่างประเทศ
"พร้อมมอบให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565"
 
1) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)
สำหรับประชาชนที่มาขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร (เฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท)
ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ (MRT คลองเตย)
 
2) บริการทำหนังสือเดินทาง วันเสาร์และวันอาทิตย์
เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 บริการด้วยตู้ Kiosk และบูธปกติ 
ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK Center) และ บางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

3) บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียว (จำนวน 100 ราย/วัน)
ตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง และรับเล่มที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แห่งเดียวเท่านั้น!!

4) บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร)
ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี 2565 
(โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ